OASIS CAFE

2977 MCFARLANE RD, MIAMI,
FL, 33133, USA